Avan Lavi ti simple mais zoli (Long ago life was simple but beautiful)

AVANT LAVI TI SIMPLE MAIS PLIS ZOLI 

 

Avant lavi ti simple mais zoli, aster technology p control nou lesprit

Sa ban moment tou famille reuni corperer cuit 1 bon Briyani, Mama craz 1 bon satini lor roche cari. Assizer manzer met 1 ti dialogue, sa ki appel lavi. Mais aster sakun guet pouli.

Ena zenfant zordi c technology kin vnne zot nouvo famille. Zot prefere fini zot letemp lor call of duty ki pass 1 zoli ti letemp entre famille.

Avan ou manze 1 bol diri, so dhal lenti, ek 1 rougaille touni ou vente rempli zot tou happy.

 

Avan Lavi ti simple mais zoli

Related Articles